Booking.com

Godsdienst

De meeste inwoners van de Dominicaanse Republiek zijn Katholiek. Er wordt verwacht dat zomaar even 90% van de totale bevolking op het eiland deze godsdienst volgt. Andere godsdiensten worden toegelaten. Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek mag zich reeds sinds 1511 bisschopzetel noemen. Later, in 1545 werd het daarnaast ook nog eens benoemd tot aartsbisdom van de Nieuwe Wereld.

De Rooms-Katholieke Kerk oefent in de Dominicaanse Republiek een veel grotere en belangrijkere rol uit dan hier in onze landen het geval is. De Rooms-Katholieke Kerk strijdt er immers reeds sinds jaar en dag voor de handhaving van de mensenrechten, maar ook voor het verbeteren van de algemene levensstandaard en zelfs landhervormingen die de bevolking alleen maar ten goede kunnen komen. Het mag niet vergeten worden dat de Dominicaanse Republiek voor vele inwoners nog steeds een plaats is van armoede, al zullen veel toeristen deze kant van het eiland waarschijnlijk nooit te zien krijgen.

Onder de bevolking worden eveneens verschillende eeuwenoude Afrikaanse tradities gehandhaafd. Denk hierbij maar eens aan het lugubure voodoo en het zogenaamde brujería. Deze rituelen vormen een onderdeel van de levenswijze van de Dominicanen en dat tot grote ergernis van de Katholieke kerk die dergelijke ceremoniën maar wat graag zou verbieden. De rol die dergelijke ceremoniën betekenen voor de zwarte Domincanen is echter veel te belangrijk en daar durft ook de kerk met andere woorden niet in tussen te komen.

Over het algemeen kunt u als toerist die de Dominicaanse Republiek bezoekt vasthouden aan uw eigen godsdienst. Probeer deze echter niet te nadrukkelijk te praktiseren, want dat zou wel eens op ongenoegen kunnen stuiten bij de lokale bevolking. Het bijwonen van een ceremonie kan, maar alleen wanneer de aanwezige bevolking te kennen geeft hiermee akkoord te gaan.